תקנון הטבת "רכב בחצי" - CAR2GO   
 


תקנון זה מנוסח  בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבת "רכב בחצי", בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
 מהות ההטבה 
 
החברה תקצה מחיר מופחת עבור שעות ההשכרה בלבד בחלק מרכבי השירות במודל "הלוך - חזור". 
ההטבה הינה עבור רכבים מקטגוריית הבייסיק , כשהמחיר לק"מ, המחיר היומי והתוספת בסופ"ש - אינם משתנים. 

כשסך שעות השימוש היומיות עולה על מס השעות לשימוש יומי המוגדר ע"י החברה, התעריף יהיה תעריף יומי על פי התמחור הרגיל של החברה.

בחירת הרכבים המשתתפים בהטבה ואופן פיזורם יקבע על ידי החברה ושיקוליה הבלעדיים. 
את הרכבים המשתתפים ניתן למצוא בממשק הזמנות שבאתר החברה ובאפליקציה תחת קטגוריית "רכב בחצי".
את המחירים המלאים לפי מסלול המנוי ניתן למצוא בתקנון זה, מטה.
 
  קהל היעד להטבה  
 
  כלל מנויי שירות CAR2GO
 

 תקופת ההטבה 
 
החל מה-1.6.19. החברה רשאית לשנות ו/או לסיים את ההטבה מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת.   


  


  שונות   
 
הוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
סמכות השיפוט  המקומית והבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.

ט.ל.ח