הרשמה לילדי צהרון בלבד לקייטנת הקיץ- מוזמנים להרשם