דרך חדשה TO GO
 


   תקנון - הטבת הצטרפות - CASHBACK   


התקנון מנוסח בלשון  זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבת ההצטרפות של חברת קאר2גו - שיתוף רכבים, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
 מהות ההטבה- 
מצטרפים חדשים לשירותי החברה החל מה-1.01.20 ייהנו מהטבת החזר דמי המנוי החודשיים כקרדיט לנסיעות בשירות למשך שנה. 
ההטבה מתייחסת לכלל המנויים החדשים במסלולי DRIVE ו- LITE בלבד.
מימוש דמי המנוי לטובת נסיעות בשירות הינו חודש בחודשו. לא ניתן לצבור קרדיט.
ההטבה החדשה בתוקף עד ה-01.12.20 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.         
 קבלת ההטבה  

המנוי המצטרף יקבל מדי חודש במשך שנה מיום הצטרפותו את דמי המנוי כקרדיט לנסיעות, באותו החודש, על פי תעריפי המסלול אליו משויך.
באם יבקש המנוי לעבור מסלול במהלך תק' ההטבה - יאבד את הזכות להטבה הזו. 
 
להצטרפות לשירות:


  שונות -  
הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
לכל תקלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-8255* 
סמכות השיפוט  המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.
ט.ל.ח