ההרשמה לקייטנת הקיץ של בתי הספר הסתיימה , נא לפנות לאגף החינוך 077-9779725
פרטי התלמיד/ה
שם משפחה *
שם פרטי *
תעודת זהות של התלמיד/ה *
כתובת *
רגישות למזון *
במידה וישנה רגישות, ציין/י לאיזה מזון
כיתה? *
שם בית ספר *
פרטי הורים
הורה 1 - נא להזין פרטי הורה משלם
שם משפחה הורה 1 *
שם פרטי הורה 1 *
נייד הורה 1 *
תעודת זהות הורה 1 *
דוא"ל של המשלם בלבד *
שימו לב! בעת רישום מספר אחים, אין להשתמש פעמיים באותו מייל ההורה המשלם. אחרת יאבדו נתוני הרישום.
לתמיכה ברישום חייגו למחלקת החינוך 077-9779725 
 
הורה 2
שם הורה 2
נייד הורה 2
תעודת זהות הורה 2