גילוי נאות! שלום וברוכים הבאים
יועצי כרטיסיה  כולם הינם יועצים מורשים על יד מנהל הפרישה
אולם ישנם נוספים שאינם נמנים עליהם