image
ברוכים הבאים לקורס המקוון
אנא קראו את ההנחיות

קורס זה, יחד עם ספר העבודה 'האדם והאדמה כיישויות של קונפליקט', מבוססים על סדנאות הביוגרפיה של מר צבי בריגר, אשר, ברוחו ובהשראתו מפותחים חומרי הלימוד בנושא הקרמה בבי"ס 'כחותם'. 

בריגר (1933), יועץ ביוגרפי וחוקר רוחני, החל להעביר משנת 2011 את הידע האנתרופוסופי - ביוגרפי שרכש במהלך שנים רבות. ידע זה הועבר דרך סדנאות מעוררות השראה ויצירתיות, במהלכן הוא פירש אותו והוסיף עליו את תוצרי מחקרו. 

קורס זה עוסק באחד הנושאים החשובים ביותר בהתפתחות האדם והאדמה, נושא שלא זכה לתשומת הלב ההכרחית אשר מן הראוי שיזכה לה בימינו: האדם והאדמה כישויות של קונפליקט והקונפליקט כמהות בפני עצמה. 

ללא הבנת נושא הקונפליקט, נדון האדם ובעקבותיו האדמה, לחיים רצופי מלחמות וקונפליקטים הרסניים – הן ביחסים האנושיים והן במערך הגלובלי. 

תכני הקורס המתקדמים נכתבו עבור שנה ג' במסלול להכשרת יועצים ביוגרפים, בבית הספר להכשרת מטפלים אנתרופוסופים- ביוגרפים (ייעוץ ביוגרפי )– "כחותם".

מערך הלמידה

מערך הלמידה

התלמיד:
תהליך הלמידה הוא תהליך עצמאי, התובע מהתלמיד אחריות על ניהול הזמן  והאופן של הלמידה.
חברותא לימודית:
משתתפי הקורס יפגשו ב'חברותות' של שניים-שלושה תלמידים, לדיון, להעמקה ולחקירה משותפת של נושאי השיעורים המקוונים עפ"י המתודה לעבודה אישית ('מיידע למתודת עבודה') המצורפת בסיום כל שיעור.
צוות ביה"ס:
במידת הצורך,  האסיסטנטיות בכיתות הלימוד ייסיעו  בכל בעיה הקשורה לתוכן או בעיה טכנית.  
צוות הקמת הקורס ופיתוחו: 
אורנה בן דור, יעל ערמוני, יפה לדרמן, ורד זוילי.

מטרות הקורס

מטרות הקורס

הקניית ידע בנושאים שיפורטו להלן, במסגרת הכשרת יועצים ביוגרפים.
 
פיתוח אחריות אישית לתהליך למידה והתפתחות.
 
תהליך התפתחות רוחנית אישי. 
 
 
 
 
 
מבנה הקורס

מבנה הקורס

הקורס בנוי מ - 6 שיעורים מקוונים הכוללים:

ידע תיאורטי, ציטוטים וסרטונים רלוונטים בנושא השיעור, הפנייה למאמרים בנושא השיעור.
מיידע למתודת עבודה - שאלות לעבודה עצמית המחברות בין הידע התיאורטי לביוגרפיה האישית של התלמיד.
מפגשי חברותא להעמקה וחקירה עפ"י 'מיידע למתודת עבודה', והצגת פרי המפגשים בכיתה.
בכל שלב יכול התלמיד לראות את הקורס בשלמותו ולמקם את עצמו ביחס למפת הקורס השלמה.
 
* הקורס פתוח לתלמיד למשך שנה.
למי מיועד הקורס

למי מיועד הקורס

הקורס כולל תכנים מתקדמים שנכתבו עבור שנה ג' במסלול להכשרת מטפלים בייעוץ ביוגרפי-אנתרופוסופי (יועצים ביוגרפים) בבית הספר לטיפול ויעוץ אנתרופוסופי- ביוגרפי 'כחותם', הקורס דורש הכנה מוקדמת של השתתפות בסדנא / קורס  'האדם ואדמה כישויות של קונפליקט' בהנחיית צוות בית הספר.

 
 
 
מיידע למתודת עבודה

מיידע למתודת עבודה

בסיום כל שיעור נהפוך את הידע הנלמד למתודת חקירה ביוגרפית.
בעמוד "מיידע למתודת עבודה" מופיעות שאלות לחקירה אישית. מתחת לכל שאלה יש מקום לרשימת תשובתך. לאחר שענית על כל השאלות לחץ/י על כפתור "שלח" בתחתית העמוד. הטופס המלא יחד עם תשובותיך יגיע לתיבת המייל האישית שלך, שאת כתובתה יש למלא בראש הטופס (מתחת לכותרת שם השיעור).
שים/י לב, הטופס יגיע לכל תיבת מייל שאת כתובתה תמלא/י בראש העמוד, לכן יש להקפיד למלא את כתובתך הפרטית. 
עותק של דף העבודה המלא נשמר במערכת אך לא יקרא ע"י אף אדם, למעט מי ששלחת לו את הטופס מתיבת המייל הפרטית שלך. 
לנוחיותך השאלות מופיעות גם בספר הקורס 'האדם והאדמה כישויות של קונפליקט' בעמודים המצויינים בטופס המקוון למעלה.
* תודה מקרב לב :
לליטל קולמר ולנגה בן דור על העזרה בעיצוב הגרפי של הקורס.
לאיילת דביר זייצוב על ההארות וההכוונה באיפיון התוכן וניהול הלמידה המקוונת.