image
 מש"ה- מילים שעושות הבדל התנועה לאמפתיה וחום אנושי עוסקת במניעת התאבדויות באמצעות מעורבות הקהילה.

אנו מאמינים ש:  
רוב ההתאבדויות ניתנות למניעה
 חום אנושי ואמפתיה עבור אדם שנמצא במצוקה יכול להציל חיים 
 לקהילה כוח חשוב וקריטי במניעת התאבדויות  

פנקס מש"ה הוא מוצר הדגל של התנועה. 
 התנועה החלה את דרכה עם הפצת הפנקסים שמטרתם להפיץ מילים טובות ומשמחות בעולם. 
ברכישת פנקס יש לך חלק בעשיית הבדל ושותפות בהקמת מערך החירום למניעת התאבדויות. 

image
כל פנקס כולל בתוכו 20 סימניות עם משפטים מוכרים שמרחיבים את הלב. 
עלות פנקס:25 ש"ח 
ניתן לקבל את הפנקס באמצעות: 
דואר רשום (עד 7 ימי עסקים)- 15 ש"ח 
שליח עד הבית (עד שני ימי עסקים)-30 ש"ח 

Facebook