מדיניות פרטיות לאתר  DNA-Net


 ברוכה הבאה לאתר - (להלן: "האתר"), המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ (להלן "החברה"), ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים,פעילויות  ואספקת מידע ועדכונים על שירותים ומוצרים לנשים בהיריון, ליולדות ולתינוקות וכן מזון לתינוקות. 

** מסמך זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות, אך לפי צורך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכם הסליחה**

השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. מסמך זה מרכז את תנאי השימוש והרישום ואת מדיניות הפרטיות באתר (להלן יחד: "התקנון" )ונועד להבהיר ולהבטיח לך כי נתונים שתמסרי ואשר יאספו אודותייך במסגרת שימושך באתר או בשירותים נלווים דרכו, יישמרו במאגרי מידע מאובטחים בהתאם לחוק. נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור כל מידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך, בהתאם לתקנון זה, במסגרת שימושך באתר או בהרשמתך לכנסים או לשירותים אחרים דרכו.  


1. הסכמתך לתנאי התקנון

שימושך באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתקנון זה בהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכימה לאחד מהתנאים, אנא הימנעי מהמשך השימוש באתר או מרישום לשירותים המוצעים בו, או פני אלינו באחת הדרכים המפורטות בתחתית התקנון על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן בתקנון זה ויפורסם אוטומטית באתר ו/או בהודעה אישית או כללית למשתמשים בו. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן הודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין בתקנון זה מעת לעת, ובמידה שאינך מסכימה, אנא הימנעי מהמשך השימוש. 


2. אופן השימוש שלך באתר

בתקנון זה, 'מידע אישי' משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסרי במסגרת הרשמתך או במסגרת השימוש באתר, או בשירותים נלווים המוצעים או מופעלים דרכו. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה, לשם המטרות המנויות בראש התקנון או עם הרשמתך לשירות מסוים, או לפי חובות שבדין. 

ייתכן כי ההרשמה לאתר או לשירותים מסוימים דרכו יחייבו שימוש במערכת מסרונים ) ולעיתים בדואר אלקטרוני ככל שתתבקשי לכך, לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או SMS( כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש. מסירת פרטייך אלו במסגרת רישומך לשירות כזה או אחר תהווה את הסכמתך לשימוש באמצעים אלו כדי ליצור עימך קשר בהתאם למטרות הרישום.  

יובהר כי כלל התוכן והמידע המוצגים באמצעות האתר (להלן: ה-"תוכן" ו/או "תוכן האתר)" מוצגים לנוחיותך בלבד .החברה עושה כל מאמץ כדי לוודא כי התוכן מהימן, אמין, נכון ועדכני, אולם תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות ניהוליות, כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך באופן ישיר או עקיף כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה או בתנאים נלווים לרישום לשירות מסוים, ולא יהווה מקור לחבות מכל סוג שהוא של החברה או מי מטעמה כלפייך. 


3. שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאית לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר - אי עמידה במגבלות הבאות עלולה להוביל למניעת גישתך או שימושך באתר או בכל שירות נלווה, ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין: א. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר. ב. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ  או לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. Crawlers, Robots ג. להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוג   וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.  (גלויה או סמויה) או להציג את תוכן האתר iframe ד. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת. ה. לשבש או להפר כל זכות של אנשים אחרים, לרבות הזכות לפרטיות, ו/או לאסוף או למסור מידע אישי על משתמשים ללא הסכמתם המפורשת בכתב. ו. לעשות שימוש באתר או בשירותים דרכו כדי לפגוע בכבודו או בפרטיותו של אדם אחר, לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהוא שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד. ז. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט. 


4. הפרטיות שלך - איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות?

מידע שימסר על-ידך או שיאסף אודותייך אגב או במסגרת שימושך באתר או בשירותים דרכו, עשוי להישמר במאגרי מידע רשומים כחוק המשרתים את החברה, שבין מטרותיהם: דיוור ישיר וניהול קשר עם ציבור המשתמשים, נרשמים, מנויים וכיו"ב, טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר, מחקר וסטטיסטיקה, מתן שירות ואספקת שירותים ומוצרים של החברה או מי מטעמה או גופים שבשיתוף פעולה עסקי עימה, משלוח או אספקה או תיווך בקבלת ערכות, מתנות, עדכונים או הטבות (להלן "המאגר").  

מידע אנונימי  

בעת שימושך באתר ,נשמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי, סטטיסטי או אגרגטיבי (לרבות נתוני מיקום אנונימיים) לצורך הפעלה תקינה של האתר או השירותים דרכו, שיפור איכות השירות, חווית השימוש, יצירת או הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים, ומטרות נוספות פנימיות או סטטיטסטיות.  

בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול ) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש IPהאינטרנט (כתובת בגישה לאתר, זמני השימוש בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר. 

Cookies

האתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies ) לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך או רישומך באתר . 

הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר/מחשב שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן או את היישום המפעיל את האתר, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר/מחשב .קבצי הקוקיס מכילים מידע מגוון על אופן השימוש באתר, כגון הגדרות, משך השימוש הרציף, עמודים בהם ביקרת ושירותים בהם השתמשת.  

בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיס מהמכשיר/מחשב שברשותך. מוצע לעשות כן רק אם את משוכנעת שאינך רוצה שהאתר והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך.  

מידע אישי מזוהה  ייתכן כי לצורך שימוש באתר או לשם הפעלת פונקציות מסוימות דרכו או לשם רישום לשירות מסוים, תידרשי למסור מידע אישי ,כדוגמת שמך, כתובתך ,מספר טלפון ו/או כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה שלך או של יילוד, פרטי קופת חולים, פרטים על הריון או ילדים, ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מס' זהות לשם אימות או זיהוי .השדות שחובה יהיה למלא ,יסומנו במפורש .אינך נדרשת למסור פרטים אלו, אך בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלי להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום. 

מידע אישי שנמסר על-ידך לצורך רישום, הפעלה, שימוש או גישה בכל עניין דרך האתר, נמסר בידיעתך ובהסכמך לתקנון זה. אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחרי שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לשם תפעול או רישום כלשהם, ייתכן כי לא תוכלי ליהנות משימוש באתר או מחלקים ממנו או מפונקציות שונות המתאפשרות דרכו . 

אנו מתחייבים לשמור את המידע האישי אודותייך, ככל שייאסף ויישמר, במאגר המאובטח שלנו ולפעול לפי המטרות החוקיות שלשמן נועד, כמפורט לעיל. החברה או מי מטעמה , מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה, לפעול רק בהתאם למטרות מסירת המידע ולציית להוראות החוק.  

בנוסף עשוי להתבצע שימוש ב-cookies או בקבצי פיקסל שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות של  Googleושל Facebook, בהתאם לתנאי  השימוש והפרטיות שלהןעל מנת לאפיין  ולנטר אירועים (Events (ופעולות  בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש  באופן דיגיטלי. הCookiesנוצרים בדפדפן שבמכשירך (באמצעות קבצים או שורות קוד)ככל שאפשרת  זאת  בהגדרות המכשיר/מחשבואוספות   מידע רלוונטיכגון משך השהייה   שלך  באתר/עמוד/מסך אופן  הגלישה שלך והפעולות  שנתבצעו  בהם , לרבות שימוש  בכתובת ה  –  IPשלךשם  מתחם  ונקודת   גישה לשירות מיקום מכשירמועדי   התחברות וקודי זיהוי דיגיטליים   אחרים .
למידע נוסף על השימוש ב Cookiesשל גוגל או של פייסבוק,תוכל לפנות  לכתובת  https://policies.google.com/technologies/cookies ול ; www.facebook.com/policies/cookies
יובהר כי  באפשרותך בכל  עת  לעדכן או  לשנות את   הגדרות מכשירך/ מחשבך ולחסום באופן   גורף  או חלקי  את  השימוש   בקובצי Cookiesשונים  ו/ או   בהרשאות אחרות המתבקשות  על- ידי   שירותים מקוונים ודיגיטליים   שבשימושך במקרה כזהייתכן כי  שירותים   מסוימיםכולם או  חלקם לא ייפעלו כראוי  (לדוגמה ,  ייתכן כי זיהוי  אוטומטי העדפות שימוש או  שפה   לדוגמה  לא ישמרו ).  שינוי הגדרות  מכשירך  כאמור  הינו  באחריותך  בלבד כמו   כןתוכל  אף   להסיר  עצמך משימוש ב analytics Google ובשירותי צד גאחרים על-פי תנאיהם והן  להגדיר מחדש ולשלוט   בפרסום  המופנה  אליך   מפייסבוקדרך   הגדרות   המשתמש שלך באתריהם.
 
5.  האם מידע אודותייך מועבר לצדדים שלישיים 

החברה מחויבת לשמור על פרטיותך ולציית להוראות החלות עליה מכוח כל דין, ותנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים מזהים לצדדים שלישיים ,וזאת למעט במקרים הבאים בלבד : על פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת .

 במסגרת שיתופי פעולה עם גורמים הקשורים עסקית עם החברה, למען אותן מטרות  לשמן נרשמת לשירות מסוים, ובהתאם להסכמתך עם רישומך;   בכל מקרה בו הפרת את התקנון ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע, בעצמך או  על-ידי אחר, פעולות המנוגדות להוראות התקנון או הוראת כל דין;   על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;   בשל כל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה ו/או הליכים משפטיים, אם יתנהלו בינך ו/או  מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;   בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת מידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם ,או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה;   במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה  וחובותיה כלפי משתמשים ו/או נרשמים ,לצדדים שלישיים ,ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה במלואן. 


6.  קניין רוחני 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות עיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים או סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, נוסחאות, מוניטין, מידע, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל - הינם של החברה בלבד או של צד שלישי אשר העניק לה זכות שימוש בהם. השימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה.  כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות . אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה. 

  

7. האם האתר מאובטח?

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מקובלים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. 

על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בכל שירות או רישום דרכו, על-ידך, מטעמך ו/או בידי משתמשים אחרים באתר או מי מטעמם. 


8.  זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות החברה  

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת ו/או לשירותים דרכו, כולם או חלקם.  

החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר או חלקים בו, בכל זמן וללא מתן הודעה מראש.  

החברה אינה אחראית כלפייך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר או פונצקיות מסוימות בו, כולן או חלקן או זמינות תוכן או מידע בו, וכן לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר. 

למרות שהחברה נוקטת באמצעים סבירים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, היא אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכנו, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.


9.  שונות

התקנון אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה.  

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש בו ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב בלבד והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי. 


 10. שאלות, בקשות והערות 

בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו בכתובת  office@dna-net.co.il  או בטל' 073-2471000  מענה בימים א-ה בשעות 9:00-16:00

אם את סבורה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהוא משימוש באתר, על-ידי כל גורם, אנא פני אלינו באחד האמצעים המפורטים לעיל