image
טופס השתתפות במפגש Hot Seat 4U -8/9/2020
שם פרטי
שם משפחה
נייד
דוא"ל
תפקיד
שם חברה
השתתפות חינם לחברי המרכז
הרשמה חינם – לחברי המרכז הישראלי לרכש. 
לחברי המרכז במסלול חברות בסיסית
לחברי המרכז במסלול חברות בסיסית (15 ש"ח לחודש + מע"מ) עלות ההשתתפות היא 97 ש"ח + מע"מ.
הארות כלליות
ניתן לבטל את ההשתתפות במפגש בהודעה בכתב בלבד, למייל [email protected] עד שבועיים לפני מועד המפגש.

לאחר מכן ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב במלוא עלות המפגש.

במידה והינך חבר במרכז הישראלי לרכש ונרשמת למפגש, אי הגעה למפגש ללא הודעה של שבועיים מראש, תחשב כהשתתפות במפגש, ותקוזז מהזכאויות להשתתפויות חינם.

גם חברי המרכז, אשר נהנים ממפגש זה חינם מתבקשים לעדכן את המרכז הישראלי לרכש, על ידי מילוי הטופס המצ"ב כי בכוונתם להשתתף במפגש.

מילוי הפרטים הבאים מהווה הסכמה לכתוב לעיל.
לו"ז המפגש
Hot Seat 4U הכיסא החם למנהלי רכש
התחלה: 08/09/2020 14:00  -  סיום: 08/09/2020 18:00

14:00 התכנסות, נטוורקינג וכיבוד קל
14:20 הסטיגמות על מנהלי הרכש – ארז לוי
14:50 הכיסא החם – דילמות מנהלי הרכש (4 מנהלי רכש מציגים)
16:00 הפסקת התרעננות
16:20 מחתולים לאריות רכש – משנים תפיסה בניהול הרכש – ארז לוי
16:45 הכיסא החם (המשך)– דילמות מנהלי הרכש (3 מנהלי רכש מציגים)
18:00 סיום
דרכי הגעה
חניה:
חניה במתחם "חונים קונים" רחוב שדרות יוסף לישנסקי 9 -ללא עלות!
חניה ברשת "מוצצים" רחוב שדרות יוסף לישנסקי 18 החל מהשעה 17:00 ללא עלות!
חניה ברחבי העיר ברחוב הכשרת הישוב 5 -בכחול לבן
חניון "סטוצ'י" רחוב לישנסקי 20 חניון בתשלום- 3 שעות ראשונות ב -3 ₪

דרכי הגעה:
רכבת תחנת "משה דיין" ראשון לציון
קווים חברת אגד 6 /84 /8 /15 /173 מתחנת רכבת "משה דיין " עד מגדל סטוצ'י - רחוב סחרוב 3
בנוסף, ניתן להגיע תוך 20 דקות באופן עצמאי מתחנת הרכבת "משה דיין" ראשון לציון


image
FacebookLinkedinWebsite