תשעה באב שחל בימות המשיח - תשע"ט
מטה לימוד הדבר מלכות

תנש"א, תשעה באב שחל בשבת.

הרבי מלך המשיח שליט"א, בשיחותיו הקדושות, בעידודים ובאירועים מיוחדים לאורך תשיעי ועשירי באב, הפך את היום והדגיש את הגאולה המגיעה ברגע זה ממש!


תשע"ט, תשעה באב שחל בשבת. כלל חסידי חב"ד:


לומדים

מדברי הרבי ב'דבר מלכות', קוראים את היומנים ונכנסים לאווירה המיוחדת ב-770 בתשעה באב תנש"א.


חוגגים

בסעודות השבת ובמיוחד סעודה שלישית (מפסקת) חגיגית עם כל המשפחה, באכילת בשר שמן ושתיית יין ישן (ומענגים את השבת יותר מתמיד), מתוך התוועדות שמחה ואמירת לחיים.


ונגאלים

מיד בפועל ממש!