הגשת בקשה למלגה
 לשנת הלימודים תש"פ לתלמידי הקונסרבטוריון העירוני
שם התלמיד/ה (שם מלא) *
בית ספר *
כיתה *
כלי נגינה *
מס' שנות לימוד בקונסרבטוריון *
האם השתתף/ה בשיעורי תאוריה / הרכבים / רסיטל במוסיקה / תחרות מקומית וארצית / אירועי מוסיקה בעיר או מחוץ לעיר? פרט/י: *
מס' ילדים בקונסרבטוריון (כולל המגיש/ה) *
נימוק הבקשה למלגה *
הצהרה והתחייבות
בהגשת בקשה זו הנני מצהיר/ה כי קראתי ואני עומד/ת בקריטריונים למלמגה.

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מדוייקים ומלאים ומתחייב/ת להודיע בכתב לוועדת המלגות, באם יחול שינוי בפרטים.


במידה ואזכה במילגה אני מתחייב/ת להמשיך את לימודי המוזיקה בקונסרבטוריון העירוני, עד לסוף שנת הפעילות, אשר במהלכה התקבלה המלגה

אני מתחייב/ת לקחת חלק/להשתתף/להופיע בנגינה באירועים שונים מטעם הקונסרבטוריון העירוני על פי דרישה

שם ההורה (שם מלא) *
נייד *
דוא"ל *
*תאריך אחרון להגשת בקשות: 4/3/20