א.מ.י.ר. ארגון מאוחד של יוצאי רומניה
Înregistrare și completare detalii
Prenume *
Nume de familie *
Telefon mobil *
Adresa de E-mail *
Telefon
Fax privat
Adresa (stradă și număr) *
Oraș *
Cod Poștal
Oraș de naștere *
Țara de Naștere *
Numele soțului / soției
Numele tatălui
Prenumele tatălui
Orașul de naștere al tatălui
Numele mamei
Numele de fată a mamei
Orașul de naștere a mamei
Orașe de origine a familiei
כותרת תחתונה