רישום לעדכונים מבית הספר "גלים"
הוסף פרטי תלמיד/ה לצורך עדכונים ויצירת קשר
שם פרטי *
שם משפחה *
כתובת דואר אלקטרוני ראשית לקבלת עדכונים (של אחד ההורים) *
טלפון נייד של התלמיד/ה
טלפון נייד של הורה 1
טלפון נייד של הורה 2
Facebook
YouTube
Instagram/
Website
כפר הנוער גלים ד.נ. חוף הכרמל 3086500 | חט"ע 04-8579122 | חטה"ב 04-8579125 | kfargalim2@gmail.com