image
יחידות הלימוד
סוד הגילים והשביעונים

סוד הגילים והשביעונים

   
 • יחידה ראשונה - גוף - יחידה זו הינה תנאי בסיס להשתתפות ביחידות הבאות ובקורסים של ידע הקרמה.
 • יחידה שנייה - נפש - קורס חובה עבור מסלול 1
 • יחידה שלישית - רוח - קורס חובה עבור מסלול 1
- כל אחת מהיחידות כוללת 8 שיעורים מקוונים הנעשים בזמן ובקצב של התלמיד וכן ליווי אישי של יועצת ביוגרפית. 
- כל יחידה הינה שוות ערך ל-80 שעות לימוד.
- שכר לימוד: 1500 ש"ח עבור כל יחידה.
- מועד קיום הקורס: הסטודנט יכול להתחיל את הקורס בכל מועד שיבחר.


 •  ניתוח ביוגרפיה כתובה - קורס חובה עבור מסלול 1
הקורס כולל שלושה מפגשים בני 4 שעות - מפגש אחד פרונטלי + 2 מקוונים. 
- הקורס הינו שווה ערך ל-15 שעות לימוד.
- שכר לימוד: 600 ש"ח

מידע נוסף ואפשרות הרשמה יינתנו בקרוב >  

 
ידע הקרמה - שנת קרמה בין לאומית

ידע הקרמה - שנת קרמה בין לאומית

קורסי חובה עבור מסלולים 1+2
 • מודול 1: הצו הקרמתי והגשמתו ההכרחית - מקרמה לחירות - סדנא זו מהווה תנאי מקדים להשתתפות בכל שאר הסדנאות והקורסים הנוגעים לידע הקרמה. הסדנא תתקיים ב: 16-17/7/20, 23-24/7/20
 • מודול 2: הקרמה של הקונפליקט - הסדנא תתקיים ב: 15-16/10/20, 29-30/10/20
 • מודול 3: הקרמה של ההיררכיות הגבוהות והשתקפותה בביוגרפיה של האדם - הסדנא תתקיים ב: 24-25/12/20, 7-8/1/21
 • מודול 4: קרמה ומוסר - הסדנא תתקיים ב: 8-9/4/21, 22-23/4/21
- מודולים 1,2,3,4 יילמדו במסגרת שני מפגשים מרוכזים של חמישי-שישי באיזור פרדס חנה, באופן הבא: יום חמישי 16:00-20:00, יום שישי 9:00-15:00
- כל מודול הינו שווה ערך ל-25 שעות לימוד. 
- שכר לימוד: 1,000 ש"ח.
 • מודול 5: סיכום והעמקה - מודול זה פתוח רק עבור מי שהשתתף בארבעת המודולים הראשונים.
- מודול 5 כולל 5 ימי לימוד בין השעות: 9:00-17:00. 
- מודול זה הינו שווה ערך ל-50 שעות לימוד.
מועד ומקום קיום המודול: 1-5/7/21, איזור פרדס חנה.
עלות: 2,000 ש"ח
 • קורס מקוון - הצו הקרמתי והגשמתו ההכרחית 
- הקורס כולל 6 שיעורים מקוונים הנעשים בזמן ובקצב של התלמיד, וליווי אישי של יועצת ביוגרפית. 
- הקורס הינו שווה ערך ל-60 שעות לימוד. 
- שכר לימוד: 1500 ש"ח
- מועד קיום הקורס - הסטודנט יכול להתחיל את הקורס בכל זמן שיבחר. (תנאי מקדים: השתתפות במודול 1).

- עלות שנת קרמה - המסלול המלא - 6,000 ש"ח

ידע הקרמה - קורסי רשות

ידע הקרמה - קורסי רשות


קורסים מקוונים קבוצתיים ב-3-6 מפגשים:
 • הפילוסופיה של החירות בראי הביוגרפיה והקרמה -  6 מפגשים בני 4 שעות. עלות: 1,200 ש"ח.
 • סוד הטמפרמנטים בראי הביוגרפיה והקרמה - 4 מפגשים בני 4 שעות. עלות: 800 ש"ח.
 • כוחות הנגד – לוציפר ואהרימן - 3 מפגשים בני 4 שעות. עלות: 600 ש"ח.
 • סוד החלומות בראי הביוגרפיה והקרמה - 6 מפגשים בני 4 שעות. עלות: 1,200 ש"ח.
 • הנביאים העבריים בראי הביוגרפיה והקרמה - 4 מפגשים בני 4 שעות. עלות: 800 ש"ח.
 • 'מסע בין כוכבים' - המסע לאחר המוות - 6 מפגשים בני 4 שעות. עלות: 1,200 ש"ח.
 • מציאות ומאיה - 4 מפגשים בני 4 שעות. עלות 800 ש"ח.
 • 'האני' האותנטי - 4 מפגשים בני 4 שעות. עלות 800 ש"ח.
 • הקרמה של הרגשות - 4 מפגשים בני 4 שעות. עלות 800 ש"ח.

מידע נוסף ואפשרות הרשמה יינתנו בקרוב > 


קורסי רשות מקוונים בליווי אישי:
 • קרמה ומוסר - תנאי מקדים - השתתפות במודול 1 ובמודול 4.
 • האדם והאדמה כישויות של קונפליקט - תנאי מקדים - השתתפות במודול 1 ובמודול 2.
- הקורסים כוללים 6 שיעורים מקוונים הנעשים בזמן ובקצב של התלמיד, וליווי אישי של יועצת ביוגרפית.
- הקורסים הינם שווי ערך ל-60 שעות לימוד.
- שכר לימוד: 1300 ש"ח
- מועד קיום הקורס - הסטודנט יכול להתחיל את הקורס בכל זמן שיבחר.

למידע נוסף והרשמה: 
היכרות עם הידע האנתרופוסופי

היכרות עם הידע האנתרופוסופי

ידע בסיס באנתרופוסופיה:

קורסי חובה עבור תלמידי מסלול 1

 • ידע האדם - 'גוף נפש רוח' 

 • הביוגרפיה של האנושות

 • הפילוסופיה של החירות 

- כל אחד מהקורסים כולל 4 מפגשים בני 5 שעות. 
- כל קורס הינו שווה ערך ל-25 שעות לימוד. 
- שכר לימוד: 1,000 ש"ח
מידע נוסף ואפשרות הרשמה יינתנו בקרוב>


לימודי ציור אנתרופוסופי:
 • ציור מתוך הצבע - קורס חובה עבור תלמידי מסלול 1 
 • שבעת תהליכי החיים - המטמורפוזה של הצמח 
 • ציור מתוך הצבע - 'שומר הסף הקטן' 
- כל אחד מהקורסים כולל 4 מפגשים בני 5 שעות. 
- כל קורס הינו שווה ערך ל-25 שעות לימוד. 
- שכר לימוד: 1,000 ש"ח + תשלום חד פעמי עבור צבעי מים.

מידע נוסף ואפשרות הרשמה יינתנו בקרוב> 
 
הכשרת מטפלים

הכשרת מטפלים

קורסי חובה עבור תלמידי מסלול 1, קורסי רשות עבור תלמידי מסלול 2 ו-3

 • ארגז הכלים של היועץ הביוגרפי - עבודה עם האיכויות של הפלנטות * ביוגרפיה דינמית * עבודה עם חלומות * ייעוצי מודל ותרגול ייעוצים בשלשות
- קורס בן 10 ימים - 2 שבועות לימוד מרוכזים שיינתנו בהפרש של שנה - ראשון - חמישי, 9:00-17:00
- הקורס הינו שווה ערך ל-100 שעות לימוד. 
- שכר לימוד: 2,000 ש"ח עבור כל שבוע לימוד (סה"כ 4,000 ש"ח).
- מקום ומועד הקורס:
שבוע הלימוד הראשון יתקיים ב: 21-25/3/21, באיזור פרדס חנה.
מועדים לשבוע הלימוד השני יינתנו בהמשך.

 • יחסי מטפל מטופל והתערבויות בטיפול

- קורס בן 5 מפגשים, 9:00-17:00, מפגש ראשון ואחרון פרונטליים, 3 מפגשים מקוונים.

- הקורס הינו שווה ערך ל-50 שעות לימוד. 
- שכר לימוד: 2,000 ש"ח
מקום ומועד הקורס: המפגשים הפרונטליים ייערכו באיזור פרדס חנה. 

מידע נוסף ואפשרות הרשמה יינתנו בקרוב > 
 • תיאוריות אישיות ותיאוריות התפתחות פסיכולוגיות - קורס מקוון + עבודה

קורס זה יילמד דרך מסגרת חיצונית, ניתן ללמוד אותו במסגרות הבאות:

לאחר הקורס יידרש התלמיד להגיש עבודה, הנחיות יינתנו לנרשמים.


הכשרת מטפלים

הכשרת מטפלים

קורסי בחירה עבור שלושת המסלולים:

 • 12 הצעדים - עבודה רוחנית עם התמכרויות, עם דגש על התמכרות במערכות יחסים.

- סדנת סופשבוע 
- הקורס הינו שווה ערך ל-? שעות לימוד.
- שכר לימוד:

מידע נוסף ואפשרות הרשמה יינתנו בקרוב > 
 • להפוך קש לזהב – עבודה עם אמנות ביעוץ הביוגרפי

סדנת בת יום, 9:00-18:00

הקורס הינו שווה ערך ל-11 שעות לימוד.
- שכר לימוד: 300 ש"ח
מקום ומועד הקורס: 
יום חמישי, 2/7/20, בקיבוץ מלכיה
יום שבת, 4/7/20, פרדס חנה
סטאז' במסלול להכשרת מטפלים בייעוץ ביוגרפי ועבודה עם הקרמה

עבור תלמידי מסלול 1:

 •  עבודה עם 10 מיועצים.
 • קבלת סופרויז'ן על ידי מדריך/ה מוסמך/ת מבית הספר 'כחותם'.

 • העברת סדנת סופשבוע.
 • 5 מפגשי הדרכה קבוצתיים כולל הצגת מקרה - המפגשים ייערכו באופן מקוון.
- ניתן להתחיל סטאז' רק לאחר תהליך אישי של ייעוץ ביוגרפי במשך שנה לפחות וכן השתתפות בשני שליש מקורסי החובה במסלול ההכשרה. 
- מידע מפורט יינתן לתלמידים שהגיעו לשלב זה במסלול.
מתעניינים בלימודים?
אנחנו נעזור לכם לבנות את התכנית המתאימה לכם.
אנא מלא/י את פרטיך ונציג שלנו ייצור איתך קשר למידע נוסף ולקביעת פגישה עם יועץ ללימודים, שיסייע לך לבנות תכנית לימודים המותאמת למסלול החיים שלך.
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *
image
לשאלות ומידע נוסף ניתן גם ליצור קשר: זהר - 054-3222148, [email protected]