קורס מקוון – חוט השני בביוגרפיה האישית סילבוס

יחידה 1 - גוף

במה נעסוק ביחידה זו:

ביחידה זו נעסוק ב 21- השנים הראשונות בחיי האדם   - תקופה המכונה גם בניית החלק הגופני של האדם .

נעקוב אחר התפתחות הפעוט דרך הפיכתו לילד, נער  ובוגר – תוך שאנו שמים לב לשינוי המצב התודעתי  שלו  

מתודעה חלומית, תמונתית, ילדית – לתודעה בהירה, בוגרת, קונספטואלית.

נתעכב על הגילים השונים, על הגילים המכוננים ונשפוך אור  על הביוגרפיה האישית שלנו דרך חקירת הגילים והשביעונים  תקופת שבע השנים).


תוכן העניינים:

1. מי אנחנו?

2. השביעון הראשון 0-7 

 • לידת הגוף הפיסי – גוף התקווה.
 • התגלויות האני בשביעון הראשון. 
 • החינוך בשביעון הראשון.
 • גיל -5גיל לידת התודעה הפיסית.

3. השביעון השני 7-14 

 • לידת הגוף האתרי. 
 • החינוך בשביעון השני.

4. השביעון השני – גילאים מכוננים

 • גיל 9 הגירוש מגן עדן - גיל לידת התודעה העצמית.
 • גיל 12 הפיצול בין המינים ובין עליונים לתחתונים – הגדרה  עצמית ארצית.

5. טמפרמנטים ומה שביניהם.

6. השביעון השלישי – גיל 14-21 

 • לידת הגוף האסטרלי.
 • סימפטיות ואנטיפתיות.
 • החינוך בשביעון השלישי.

7. כוחות הנגד – לוציפר ואהרימן.

8. השביעון השלישי – גילים מכוננים

 • גיל - 17 שנת שמש.
 • גיל - 18.7 מפגש שמש וירח ראשון.
 • גיל - 21 לידת "האני" הארצי.


יחידה 2 - נפש

במה נעסוק ביחידה זו:

ביחידה זו נעסוק ב 21- השנים שבין גיל 21-42, השנים  בהן מתפתחת הנפש האנושית, לקראת לידת הרוח . תקופה  המכונה  גם: ההיריון של הרוח.

נעקוב אחר התפתחותו של האדם הבוגר דרך שלושת  מרכיבי הנפש - נפש התחושה ,הנפש השכלית רגשית ונפש  התודעה ונראה כיצד נפשות אלו התפתחו גם באבולוציה  העולמית .

נתעכב על הגילים השונים, במיוחד הגילים המכוננים ונשפוך אור  על הביוגרפיה האישית שלנו.

ניחשף לנושאים הרלוונטיים לשנים האלו כמו מערכות יחסים, חוק השיקופים והאני ונתבונן  עליהם דרך פריזמה ביוגרפית.


תוכן העניינים:

1. השביעון הרביעי גיל    .21-28

2. מערכות יחסים.

3. השביעון החמישי גיל – 28-35 הנפש השכלית רגשית .

4. גיל 33 גיל ההיפוך וחוק השיקופים.

5. הביוגרפיה של יונג.

6. השביעון השישי גיל – 35-42 נפש התודעה .

7. השביעון השישי גילים מכוננים .

8. 12 החושים – חלק א'.

יחידה 3 - רוח

במה נעסוק ביחידה זו:

הכרת מהותם של השביעון השביעי, השמיני והתשיעי, הגילאים המכוננים  הכלולים בהם וחיבורם לחייכם האישיים. היכרות ראשונית  עם  שניים מהנושאים הייחודיים שפותחו בבית הספר "כחותם" – "הצו  הקרמתי  והגשמתו" ו"האדם והאדמה כישות הקונפליקט." סיכום תהליך  הלמידה וההתפתחות של שלושת היחידות של  הקורס המקוון


תוכן העניינים:

1. 12 החושים - חלק ב'. 

2. השביעון השביעי – 42- 49 רוח העצמיות.

3. הצו הקרמתי והגשמתו.

4.מעבר סף והמפגש עם שומר הסף הקטן.

5.השביעון השמיני – 49 - 56  רוח החיים.

6.האדם והאדמה כישות הקונפליקט.

7. השביעון התשיעי – 56 - 63אדם הרוח.

8. פורטרט עצמי בארבעה רבדים – שיעור מסכם.