מרכז מורשת מנחם בגין בשיתוף המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ | תיבת פנדורה- תש"פ
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *
נא לסמן את ההרצאות המבוקשות:
טלפון: 08-6472626 | דוא"ל: uces@bgu.ac.il | אתר: www.bgu.ac.il/uces