תקציר הרצאה - פרופ' יונתן דובי
War and Pieces of Metal

This talk will start with a great achievement – how leading scientists of the nano-chemistry and nano-photonics communities demonstrated experimentally a revolutionary recipe for producing green fuels for the benefit of human kind, using illuminated metal nanoparticles that proved to be fantastic catalysts of a long list of potentially useful chemical reactions. No doubt – this was a tour-de-force of quantum nanoscience at its best. Many high impact papers were written, and funding flowed like water.

But then - a rather dramatic twist of the plot! In a series of papers, I have shown, together with Yonatan Sivan and Josh Baraban (all here at BGU) that the interpretation of the most famous experiments went terribly wrong. Indeed, we identified hair-raising errors in the experiments, and were able to provide an alternative – and much better - explanation of the data that relies on nothing but elementary 19th century physics and chemistry...

This will be a talk about science, but also about hype and politics in science. At its end, a smile is guaranteed to stay on your faces, and, hopefully, a reminder that science is not about glory or fame but about seeking the simple truth, even if it means going head on against the wind.מלחמה ושלום בחזית המדע


הרצאה זו תתחיל עם הישג מופלא – איך מדענים מובילים מקהילת הננו-כימיה וננו-פוטוניקה הדגימו שיטה מהפכנית להפקת דלקים ירוקים עם פוטנציאל אדיר לשיפור האנושות, על ידי שימוש בננו-חלקיקים מוארים, שהודגמו להיות זרזים מופלאים למגוון תגובות כימיות שימושיות. ללא ספק - זו הייתה הדגמה נפלאה של מדע וננוטכנולוגיה במיטבם, שהובילה למספר רב של מאמרים בעיתונים רבי-השפעה, ומימון נרחב בשפע. 


אבל אז - טוויסט בעלילה! בסדרת מאמרים, הראינו (אני ושותפי, יונתן סיוון וג'וש ברבן, כאן בבן-גוריון) כי הפירוש של הניסויים המפורסמים ביותר בתחום היה טעות אחת גדולה. יחד זיהינו שגיאות מסמרות-שיער בניסויים, והראינו כי ניתן להסבירם – בדיוק רב להפליא, הרבה יותר מההסברים המקוריים -על ידי תיאוריה של פיסיקה וכימיה בסיסית מהמאה ה-19...


זו תהיה הרצאה על מדע, אבל גם על פוליטיקה ואופנות במדע. בסופה תצאו – כך אני מקווה - עם חיוך על השפתיים ועם תזכורת לכך שהמדע אינו עוסק בתהילה או מוניטין, אלא בחיפוש אחר האמת הפשוטה - גם אם זה אומר לצאת נגד הרוח.