הצטרפות לרשימת התפוצה - אקלים ישראל
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד
שייכות ארגונית
יישוב
הרשמה בטופס זה מהווה אישור לשליחת עדכונים בנוגע לפעילויות אשר נתמכות ע"י קואליציית האקלים הישראלית