image
טופס השתתפות בסיור מקצועי בחברת אלביט
שם פרטי
שם משפחה
נייד
דוא"ל
תפקיד
שם חברה
ת.ז.
השתתפות חינם לחברי המרכז
הרשמה חינם – לחברי המרכז הישראלי לרכש. 
לחברי המרכז במסלול חברות בסיסית
לחברי המרכז הישראלי לרכש במסלול חברות בסיסית (15 ש"ח לחודש + מע"מ) עלות ההשתפות היא 97 ש"ח + מע"מ.
הארות כלליות
הארות כלליות   

ניתן לבטל את ההשתתפות במפגש בהודעה בכתב בלבד, למייל [email protected] עד שבועיים לפני מועד המפגש.לאחר מכן ו/או אי הגעה ביום המפגש יחויב במלוא עלות המפגש.

במידה והינך חבר במרכז הישראלי לרכש ונרשמת למפגש, אי הגעה למפגש ללא הודעה של שבועיים מראש, תחשב כהשתתפות במפגש, ותקוזז מהזכאויות להשתתפויות חינם.

גם חברי המרכז, אשר נהנים ממפגש זה חינם מתבקשים לעדכן את המרכז הישראלי לרכש, על ידי מילוי הטופס המצ"ב כי בכוונתם להשתתף במפגש.

מילוי הפרטים הבאים מהווה הסכמה לכתוב לעיל.
לו"ז המפגש
סיור מקצועי בחברת אלביט
התחלה: 17/03/2020 09:00  -  סיום: 17/03/2020 13:00
אלביט נתניה (רחוב המחשב 2)

09:30- 09:00 – התכנסות וכיבוד קל

09:50- 09:30 – פתיחה והכרות בין החברים, ארז לוי יו"ר המרכז הישראלי לרכש

10:10- 09:50 – הכרות עם חברת אלביט - שם : בנצי ורסנו – מנהל שרשרת אספקה – חטיבת תקשוב וסייבר

10:40- 10:10 מערך ואסטרטגיות רכש עיקריות באלביט – טל אוצקר - VP שרשרת אספקה – מטה אלביט.

11:30- 10:40 ניהול התקשרויות אסטרטגיות - אייל אלמוג - מנהל רכש אלביט תקשוב

11:45- 11:30 הפסקה ונטוורקינג

12:45 – 11:45 סיור במרכז המבקרים של אלביט – חטיבת תקשוב וסייבר - נתניה


image
FacebookLinkedinWebsite