הזדמנות להיפגש עם עמיתים למקצוע בקהילת בוגרי תוכנה להתייעצויות מקצועיות בנושא
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד
שם חברה *
תפקיד *