לביטול הזמנה בנתור יש למלא את כל הפרטים הבאים, כפי שמופיעים בהזמנה:
שם פרטי באנגלית *
שם משפחה באנגלית *
תעודת זהות *
מס' הזמנה *
טלפון נייד *