את הגשת המועמדות והמסמכים הנדרשים יש להעביר לכתובת:
  kablanimashdod@gmail.com
שם פרטי *
שם חברה *
נייד *
Facebook
YouTube