image
הארועים יתקיימו ע"פ הנחיות משרד הבריאות והתו הסגול
לא תתאפשר כניסת תינוקות ועגלות
מספר המקומות מוגבל
יש לרשום בהערות את מספר האנישם המתכננים להגיע