image
שיעור פתיחה למסלול ז' - הכשרת מדריכי חתנים 
שים לב: מסלול זה מורכב מששה שיעורים של הלכות והנהגות כלליות, הדרכה אחרונה, ארבעה שיעורים על מצוות העונה, ושני שיעורים נוספים השייכים למדריכים.
ששה השיעורים הראשונים, וכן שני השיעורים האחרונים, ניתנים לצפייה בקורס, אך השיעור של ההדרכה האחרונה, וכן השיעורים על מצוות העונה, לא ניתנים לצפייה, אלא אפשר לשמוע אותם דרך הטלפון במספר 02-5631120, לאחר קבלת הרשאות מתאימות. 
כאשר תגיע לשיעורים אלו, יש  ליצור איתנו קשר  בשביל שניתן לך הרשאה לשמוע אותם דרך הטלפון. 
בשביל למהר או להאט את קצב הצפייה, לחץ על הסמל    שבתחתית הוידאו. בחלון שיפתח, יש לבחור באפשרות Speed. ברירת המחדל היא Normal (קצב ממוצע).
באותו חלון, ניתן גם להגדיר את איכות הוידאו, על ידי בחירה באפשרות Quality. מומלץ מאד לבחור ב 720p, ובכך לצפות בוידאו באיכות הטובה ביותר.
מומלץ גם לצפות במצב 'מסך מלא' על ידי לחיצה על הסמל .