image
שיעור פתיחה למסלול ח' - העצמה אישית בשלמות הבית לנשואים
שים לב: מסלול זה מורכב מששה שיעורים של הלכות והנהגות כלליות, וארבעה שיעורים על מצוות העונה.
ששה השיעורים הראשונים, ניתנים לצפייה בקורס, אך ארבעה השיעורים האחרונים, לא ניתנים לצפייה, אלא אפשר לשמוע אותם דרך הטלפון במספר 02-5631120, לאחר קבלת הרשאות מתאימות.
כאשר תגיע לשיעורים אלו, יש  ליצור איתנו קשר בשביל שניתן לך הרשאה לשמוע אותם דרך הטלפון.
בשביל למהר או להאט את קצב הצפייה, לחץ על הסמל    שבתחתית הוידאו. בחלון שיפתח, יש לבחור באפשרות Speed. ברירת המחדל היא Normal (קצב ממוצע).
באותו חלון, ניתן גם להגדיר את איכות הוידאו, על ידי בחירה באפשרות Quality. מומלץ מאד לבחור ב 720p, ובכך לצפות בוידאו באיכות הטובה ביותר.
מומלץ גם לצפות במצב 'מסך מלא' על ידי לחיצה על הסמל .