image
שיעור פתיחה למסלול ו' - הכנה לחתנים לקראת הנישואין 
שים לב: מסלול זה מורכב מששה שיעורים של הלכות והנהגות כלליות, הדרכה אחרונה, ועוד ארבעה שיעורים על מצוות העונה.
ששה השיעורים הראשונים, ניתנים לצפייה בקורס, אך השיעור של הדרכה האחרונה, וכן השיעורים על מצוות העונה, לא ניתנים לצפייה, אלא אפשר לשמוע אותם דרך הטלפון בקו המכון שמספרו: 02-56331120, לאחר קבלת הרשאות מתאימות. 
כאשר תגיע לשיעורים אלו, יש ליצור איתנו קשר בשביל שניתן לך הרשאה לשמוע אותם דרך הטלפון.
בשביל למהר או להאט את קצב הצפייה, לחץ על הסמל    שבתחתית הוידאו. בחלון שיפתח, יש לבחור באפשרות Speed. ברירת המחדל היא Normal (קצב ממוצע).
באותו חלון, ניתן גם להגדיר את איכות הוידאו, על ידי בחירה באפשרות Quality. מומלץ מאד לבחור ב 720p, ובכך לצפות בוידאו באיכות הטובה ביותר.
מומלץ גם לצפות במצב 'מסך מלא' על ידי לחיצה על הסמל .