image
 


   תקנון - הטבות חודש נובמבר 2020   


התקנון מנוסח בלשון  זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבות חודש נובמבר 2020 של חברת קאר2גו - שיתוף רכבים, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
 מהות ההטבות- 

החל מה-1.11.2020 ועד ה-30.11.2020 ינתנו הטבות ייחודיות למנויים בשירות 

מנויים קיימים:  

במודל "הלוך-חזור" - מנויים קיימים: 
 
1. הטבת מחיר שעתי - מנויים פרטיים
 • 14.90 ש"ח לשעה + עלות הק"מ
 • ההטבה תקפה בכל ימות השבוע
 • תוספת סופ"ש - מיום ה' ב-23:00 ועד יום שבת ב-23:00 ישנה תוספת של 4 ש"ח לשעת נסיעה
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • תקף לרכבי הבייסיק והמשפחתיות. לא כולל את קטגוריות היוקרה והמסחריות
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים בשירות פרט למסלול ניוטרל (NEUTRAL)
 • המחירים כוללים מע"מ

2. הטבת מחיר יומי - מנויים פרטיים 
 • 99 ש"ח ליום
 • תוספת סופ"ש  - מיום ה' ב-23:00 ועד יום שבת ב-23:00 ישנה תוספת יומית של 40 ש"ח למחיר
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • תקף לרכבי הבייסיק והמשפחתיות. לא כולל את קטגוריות היוקרה והמסחריות
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים בשירות פרט למסלול ניוטרל (NEUTRAL)
 • המחירים כוללים מע"מ
 • בהזמנות רכב ל-3 ו-7 ימים הקיזוז יעשה תוך 3 ימים ממועד החיוב והיתרה תוחזר לאשראי כזיכוי.

 • 3. הטבת מחיר 3 ימים / שבועי - מנויים פרטיים ועסקיים
 • 199 ש"ח ל-3 ימים / 499 ש"ח לשבוע
 • תוספת סופ"ש בהשכרה ל-3 ימים - מיום ה' ב-23:00 ועד יום שבת ב-23:00 ישנה תוספת יומית של 40 ש"ח למחיר
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • תקף לרכבי הבייסיק והמשפחתיות. לא כולל את קטגוריות היוקרה והמסחריות
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים בשירות פרט למסלול ניוטרל (NEUTRAL)
 • המחירים כוללים מע"מ
 • ההטבה תקפה למנויים פרטיים ועסקיים
 • בהזמנות רכב ל-3 ו-7 ימים הקיזוז יעשה תוך 3 ימים ממועד החיוב והיתרה תוחזר לאשראי כזיכוי.

4. הטבת ערב בחצי - מנויים פרטיים ועסקיים
 • החל מ-18:00 ועד 07:00 תינתן הנחה של 50% ממחיר המחירון השעתי
 • תוקף ההטבה בימי ראשון עד רביעי
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים במודל "הלוך-חזור"
 • ההטבה תקפה למנויים פרטיים ועסקיים
 • המחירים כוללים מע"מ

הטבות מודל "כיוון אחד" - מנויים קיימים: 

1. הטבת STOP OVER - שעת "עצירת ביניים" ללא עלות
 • ניתן למימוש פעם בהזמנה
 • מינימום עלות נסיעה (לא כולל את זמן העצירה) של 20 ש"ח.
 • על מנת להיכנס למצב STOP OVER יש ללחוץ על כפתור "עצירת ביניים" באפליקציה אך ורק שהמנוע כבוי והרכב חונה כחוק.
 • ההטבה תקפה לשעת עצירה או חלק ממנה.
 • ההטבה תקפה לנסיעות במודל "כיוון-אחד" ולא כוללת מסלולים עסקיים.
 • ההטבה תקפה בכל ימי השבוע, כולל סופ"ש.

מנויים עסקיים: 

הטבת הצטרפות מנוי עסקי:  
 • הוספת 5 נהגים ללא עלות בחודש הראשון להצטרפות
 • ההטבה מתייחסת למצטרפים חדשים למסלולים DRIVE ו-LITE בלבד

עסק מביא עסק: 
 • עסק מביא עסק: 100 ש"ח קרדיט לנסיעות בשירות לעסק הקיים + 100 ש"ח קרדיט לנסיעות בשירות לעסק המצטרף
 • ללא הגבלת כמות עסקים מצטרפים
 • למימוש בחודשיים הראשונים מיום ההרשמה

  שונות -  
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.
הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
לכל תקלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-8255* 
סמכות השיפוט  המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.
ט.ל.ח