טופס רישום להשתלמויות - שנה"ל תשפ"א
שם פרטי *
שם משפחה *
תעודת זהות *
מייל *
כתובת ומיקוד *
עיר מגורים *
טלפון נייד *
תאריך לידה *
מקום עבודה *
תפקיד *
השכלה *
מורים בשנת שבתון סמנו
תעודת הוראה *
ברצוני להרשם לתכנית המלאה
ברצוני להרשם לקורס/ים
  • אני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי כי אם אבטל את הרשמתי ללימודים אחויב בתשלום, בשיעור המותנה במועד קבלת הודעת הביטול בכתב, כמפורט בנהלים המופיעים בהנחיות ההרשמה וביטולה (ראה כאן).

  • שכר הלימוד כולל דמי רישום בסך 200 ₪ לכל קורס / תכנית, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

  • במילוי טופס זה, הנני מצהיר/ה כי הפרטים אשר מלאתי נכונים ואני מקבל על עצמי את תנאי ההרשמה.

  • הערה: תשלום דמי הרישום אינו מהווה אישור קבלה ללימודים. במידה והנרשם לא התקבל ללימודים יוחזרו לו דמי הרישום.
אישור נהלים *