image
צוותי משבר נפשי – הצורך והיישום
כנס מקוון (וובינר) מטעם עמותות בריאות הנפש: משפחות, עוצמה, לשמ"ה, אמונת"כ
יתקיים במסגרת אירועי שבוע בריאות הנפש, ביום שלישי 13.10.2020 , כ"ה בתשרי תשפ"א
09:30-09:35    
מנחת הכנס אילה שרעבי, עוצמה 
09:35-09:45
ברכות:
שר הבריאות, יולי אדלשטיין  
מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי 
יו"ר עמותת לשמ"ה, הדס נתן
09:45-10:00
הסיפור שלי - סרטוני משפחות ומתמודדים
        10:00-10:15
 

מענים למצבי משבר – מודלים בעולם - נילי אהרונוב , עוצמה
10:15-10:35
המודל המוצע ע"י העמותות -  
סטפן קליינמן מנכ"ל משפחות בריאות הנפש
10:35-11:00
הרצאה:
"הצורך בגישה פרואקטיבית סובבת מטופל בבריאות הנפש" 
ד"ר טל ברגמן, ראשת אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות 
11:00-12:10 
"מה קורה בשטח? אתגרים ופתרונות" 
פאנל בהנחיית ד"ר עידו לוריא , יו"ר החברה לבריאות הנפש בקהילה 
בהשתתפות:  
ד"ר שמואל פגירסקי - מנהל השירות הפסיכולוגי, המרכז לבריאות הנפש, ע"ש אברבנאל
גב׳ שרון פרימור - מנכלי"ת המכון לחירות האדם מרכז בריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה 
ד"ר רפי סטרוגו – סמנכ"ל רפואה מד"א ורמי מילר  -  פראמדיק ראשי במד"א 
ד"ר חגית לרנאו  משנה לסניגור הציבורי הארצי
סגן ניצב אליעד אנקרי – ראש ענף שיטור מחוז תל אביב, משטרת ישראל
גב׳ עדי נעמן - מנהלת תחום בכיר שילוב בקהילה, אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות 
מר יעקב טייכמאן  - קרימינולוג, סגן יו"ר עמותת לשמ"ה
 
12:10-12:20
שאלות הקהל לפאנל
12:20-12:30
הפסקה
12:30-12:40
הסיפור שלי - סרטוני משפחות ומתמודדים
12:40-13:40
"נקודות מבט של גורמי טיפול – תמונת מצב ותוכניות לעתיד"
פאנל בהנחיית ד"ר צבי פישל, יו"ר איגוד הפסיכיאטריה, הר"י 
בהשתתפות:
ד"ר ירדן לוינסקי – שירותי בריאות כללית
ד"ר ארי לאודן    - לאומית שירותי בריאות
פרופ' ערד קודש   -  מאוחדת קופ"ח ושירותי בריאות
ד"ר גלעד בודנהיימר – מכבי שירותי בריאות 
ד"ר עוזי שי - פסיכיאטר מחוזימחוז ת"א 
גב' דפנה הלמן – רכזת בכירה בפסיכיאטריה בלשכת הפסיכיאטר המחוזי ת"א
גב' בלהה קורן – מנהלת אגף שירותים חברתיים מרכז צפון, רווחה עיריית ת"א  
גב' מאירה עדן – אחות פסיכיאטרית אחראית, מרפאת הרב בכרך ואגד מרפאות
מר דני בודובסקי   – מנהל המערך האמבולטורי  אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות

13:40-13:50 
שאלות הקהל לפאנל
       13:50-14:10
השופטת בדימוס, ריבי צוק, יו"ר עוצמה  -
סיכום, מסקנות והמלצות
חברי ועדת ההיגוי בסדר א"ב:
עוצמה - אילה  שרעבי, יוכי באואר, יוכי צ'ובוטרו, נילי אהרונוב
משפחות בריאות הנפש - סטפן קליינמן  
לשמ"ה - תמי מצלאוי 
הכנס ללא תשלום - מותנה בהרשמה מראש
טופס הרשמה
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
טלפון
משתתף כ *
מקצוע (למי שמצטרף כאיש מקצוע)
מקור הליד שלי
שאלות לדוברים בפנלים
image
תודה לחברת יאנסן על תרומתה
הפרטים משמשים לכנס ולא יועברו לגורם אחר