image
image
השנה החדשה בפתח, ימי הרחמים והסליחות בעיצומם,
כולנו עמלים ומתכוננים בלב נרגש
עת התקדש עלינו החג הגדול.

אנחנו יודעים שהגורל מונח על כף המאזניים
ראש השנה זהו היום בו נקבע ונקצב חיים, בריאות, פרנסה, זוגיות,
ילדים וכן הלאה לכל אחד ואחת.
image
השנה יותר מכל שנה אתם חייבים סנגור טוב ליום הדין
שיגן וימליץ טוב בעדנו לשנת ישועה ורחמים. 

שליחי 'מורשת מרן' עומדים לקיים עבורך ועבור קרוביך
תפילה מיוחדת ומרגשת על קבר מרן רבינו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה
שעות ספורות לפני שיכנס החג, ראשיתה של השנה החדשה.
image
במעמד המיוחל יזכירו תלמידי החכמים את שמך ושם קרוביך,
יפצירו ויבקשו על ציון מרן לפני מלך מתרצה ברחמים
שיחוס וירחם עליכם לשנה טובה ומבורכת בזכות האור הגדול של מרן. 

צרפו את שמכם למעמד הגדול בפתח השנה החדשה
ויהי רצון שבכוח מרן זצ"ל תזכו לשנה טובה ומבורכת,
כתיבה וחתימה טובה ושיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה אמן כן יהי רצון.
צרפו את שמכם למעמד הגדול
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *