image
כיתת אמן LIVE 
 אוקטובר 2021 

ימי רביעי אחת לשבועיים בין השעות: 12:30-09:30

מפגש 1: 13.10.21 
מפגש 2: 27.10.21 
מפגש 3: 10.11.21 
מפגש 4: 24.11.21 
מפגש 5: 08.12.21 
מפגש 6: 22.12.21 
מפגש 7: 05.01.22 
מפגש 8: 19.01.22 
מפגש 9: 02.02.22 
מפגש 10: 16.02.22 
מפגש 11: 02.03.22 

עדיי אפשר להצטרף אלינו
 
image
הסליקה נעשית באמצעות מערכת הסליקה של טרנזילה ועומדת בתקני האבטחה המחמירים ביותר.

אופס... המוצר לא הוגדר באופן תקין

על מנת לאפשר מעבר לחלונית התשלום, יש להזין את שם המסוף בהגדרות המוצר.
בנוסף, חסר מחיר. אנא הזינו מחיר במספר שלם או עם שבר עשרוני ללא טקסט נוסף.
על מנת לאפשר מעבר לחלונית התשלום, יש להזין את שם המסוף בהגדרות המוצר. הזינו מחיר במספר שלם או עם שבר עשרוני גדול מ - 5 וללא טקסט נוסף.