image
 


   תקנון - הטבת הצטרפות - 3 חודשים ללא דמי מנוי   


התקנון מנוסח בלשון  זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבת ההצטרפות של חברת קאר2גו - שיתוף רכבים, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
 מהות ההטבה- 
מצטרפים חדשים לשירותי החברה החל מה-15.03.20 ייהנו מהטבת שלושה חודשים ללא דמי מנוי. בנוסף, תינתן אפשרות להוספת נהגים למנוי מקרבה ראשונה ללא הגבלה (מנויים פרטיים בלבד).
ההטבה מתייחסת לכלל המנויים החדשים במסלולי DRIVE ו- LITE בלבד.
ההטבה החדשה בתוקף עד ה-31.05.20 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה. 
     
 קבלת ההטבה  

ההטבת ההצטרפות תקפה לכלל המצטרפים (פרטיים ועסקיים).
הטבת הוספת נהגים תקפה למנויים פרטיים בלבד.
ניתן לקבל הטבת הצטרפות אחת בלבד.   
 
 
להצטרפות לשירות:


  שונות -  
הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
לכל תקלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-8255* 
סמכות השיפוט  המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.
ט.ל.ח