תקנון - הטבת הצטרפות - 3 חודשים ללא דמי מנוי
image
   תקנון - הטבת הצטרפות - 3 חודשים ללא דמי מנוי   

התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבת ההצטרפות של חברת קאר2גו טי.אל.וי שיתוף רכבים (להלן: "חברת אוטותל"), בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון").

 מהות ההטבה- מצטרפים חדשים לשירותי החברה החל מה-15.03.20 ייהנו מהטבת שלושה חודשים ללא דמי מנוי. ההטבה מתייחסת לכלל המנויים החדשים שיצטרפו לשירות ממועד תחילת ההטבה, במסלולי "הילוך גבוה" ו"הילוך נמוך".
ההטבה החדשה בתוקף עד ה-30.05.20.
הטבה כאמור ניתנת למצטרפים חדשים בלבד ובתנאי שלא הוענקה להם הטבת הצטרפות נוספת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.       

קבלת ההטבה  
ההטבה תקפה למנויים פרטיים בלבד.ניתן לקבל הטבת הצטרפות אחת בלבד.    

להצטרפות לשירות:
 

 שונות -  הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.לכל תקלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-9133*

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט בתל-אביב-יפו.ט.ל.ח
תקנון - הטבת הצטרפות - 3 חודשים ללא דמי מנוי