image
את יכולה בעזרת שלוש הנחות יסוד ושלושה כלים פרקטים ופשוטים
לפצח את המיקוד העסקי שלך
מה מחכה לכם בהדרכה:
  • מה ההבדל בין מיקוד לבין ייחודיות בקליניקה שלך?
  • 3 ההנחות יסוד שמעכבת את רוב המאמנים והמטפלים לפצח את הייחודיות של הקליניקה?
  • 3 כלים פרקטיים לפיצוח הייחודיות עם דוגמאות מוסברות
  • איך הייחודיות שלך תעזור לך לחבר את הלקוח המדוייק דווקא אלייך?
לקבלה מידית של המדריך מתנה מלא כאן מייל ושם
שם פרטי
מייל
נייד
image
FacebookYouTubeInstagram/Website