תקנון - הטבת "עצירת ביניים עד שעה - עלינו!"
image

התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבת ההצטרפות של חברת קאר2גו טי.אל.וי שיתוף רכבים (להלן "אוטותל"), בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון").

פרטי ההטבה- 
החל מה-1.4.2020 ועד ה-31.5.2020 תינתן הטבה ייחודית לכלל המנויים בשירות אוטותל.

הטבת STOP OVER - שעת "עצירת ביניים" ללא עלות-
  • ניתן למימוש פעם בהזמנה
  • מינימום עלות הזמנה (לא כולל את זמן העצירה) של 20 ש"ח 
  • על מנת להיכנס למצב עצירת ביניים יש ללחוץ על כפתור "עצירת ביניים" באפליקציה
  • ההטבה תקפה לשעת עצירה או חלק ממנה. לאחר שעה - יחויב המנוי בחלק היחסי של עצירת הביניים (זו שהתרחשה לאחר שעה של עצירה). 
  • ההטבה הינה למנויים פרטיים בלבד (במסלול "הילוך גבוה" או במסלול "הילוך נמוך")
שונות -  הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.לכל תקלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-9133*

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט בתל-אביב-יפו.ט.ל.ח

תקנון - הטבת "עצירת ביניים עד שעה - עלינו!"