image
 


   תקנון - הטבות "קאמבק"- חודש מאי 2020   


התקנון מנוסח בלשון  זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבות חודש מאי 2020 של חברת קאר2גו - שיתוף רכבים, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
 מהות ההטבות- 

החל מה-1.5.2020 ועד ה-31.5.2020 ינתנו 5 הטבות ייחודיות לכלל המנויים בשירות 
קאר2גו (2 הטבות בכל מודל).

מודל "הלוך-חזור": 

1. הטבת מחיר שעתי 14.90 ש"ח-
 • 14.90 ש"ח לשעה + עלות הק"מ
 • תקף לרכבי הבייסיק והמשפחתיות. לא כולל קטגוריות יוקרה ומסחריות
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • ההטבה תקפה בכל ימי השבוע (כולל סופ"ש)
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים מלבד מסלול NEUTRAL
 • המחירים כוללים מע"מ
2. מחיר יומי למנויים פרטיים-
 • 99 ש"ח ליום (מחיר מקסימום יומי)
 • תקף לרכבי הבייסיק והמשפחתיות. לא כולל קטגוריות יוקרה ומסחריות
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • ההטבה תקפה בכל ימי השבוע (כולל סופ"ש)
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים מלבד מסלול NEUTRAL
 • המחירים כוללים מע"מ
3. מחיר יומי למנויים עסקיים- "עסקי יומי"-
 • 80 ש"ח + מע"מ ליום [(93.6 ש"ח כולל מע"מ) מחיר מקסימום יומי]
 • תקף לרכבי הבייסיק והמשפחתיות. לא כולל קטגוריות יוקרה ומסחריות
 • לא כולל את עלות הק"מ (1 ש"ח לק"מ)
 • ההטבה תקפה במסלול "עסקי יומי"בלבד (תעריפים- 13 ש"ח לשעה/500 ש"ח לשבוע)
 • ההטבה תקפה בכל ימי השבוע (כולל סופ"ש)
מודל "כיוון אחד": 

1. הטבת STOP OVER - שעת "עצירת ביניים" ללא עלות-
 • ניתן למימוש פעם בהזמנה
 • מינימום עלות הזמנה (לא כולל את זמן העצירה) של 20 ש"ח 
 • על מנת להיכנס למצב STOP OVER יש ללחוץ על כפתור "עצירת ביניים" באפליקציה אך ורק שהמנוע כבוי והרכב חונה כחוק
 • ההטבה תקפה לשעת עצירה או חלק ממנה
 • ההטבה תקפה לכל מסלולי השירות הפרטיים (לא כולל מסלולים עסקיים)
 • ההטבה תקפה בכל ימי השבוע (כולל סופ"ש)
2. הטבת 0.99 אג' לדקת נסיעה-
 • 0.99 אג' לדקת נסיעה
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים מלבד מסלול NEUTRAL
 • ההטבה תקפה בכל ימי השבוע (כולל סופ"ש)
 • המחירים כוללים מע"מ
  שונות -  
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.
הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
עורכי הפעילות רשאים לשנות ו\או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
לכל תקלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-8255* 
סמכות השיפוט  המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.
ט.ל.ח