image
׳חי בהוראה׳ - סוכה / סנהדרין
בית מדרש ותוכנית לימוד ווירטואלית 
30 שעות השתלמות חמ״ד

הרשמו עכשיו לפרטים נוספים
שם פרטי
שם משפחה
מגורים
נייד
מייל
פרט את תפקידך [ראש ישיבה | ר״מ | אחראי תושב״ע]
 יצירת קשר
עמית - ‭054-2200767
אלגד - ‭058-7110010‬
 
image
YouTube
Whatsapp
Facebook
Website