image
אישור לקבלת עדכונים וחומר שיווקי מלשכת המסחר ישראל יוון
שם פרטי ומשפחה
מייל
נייד
שם חברה
תפקיד
לשכת המסחר ישראל-יוון
לשכת המסחר והתעשייה ישראל-יוון היא לשכת מסחר דו-לאומית ( עמותה מספר 580641108) המוכרת על ידי ארגון הגג של לשכות הדו-לאומיות, משרד המשפטים-רשם העמותות, שגרירות יוון בישראל, שגרירות ישראל ביוון, משרד הכלכלה ומשרד החוץ ומטרתה לסייע, ליזום ולחבר אנשי עסקים, חברות וארגונים, העושים ומחוייבים לקידום יחסי המסחר והכלכלה בין ישראל ליוון ובין יוון לישראל.
יצירת קשר
טלפון: 055-258-6244
אימייל: [email protected]
כתובת למשלוח דואר:
ת.ד 839 כורזין, גבעתיים 5358300 
Facebook
Linkedin
Website