image

הרשמה לקורס הכרת דרישות תקן ISO 9001:2015  
בתאריכים: 
2+4 בינואר 2024

בין השעות 08:30-12:30
מחיר: 900 ש"ח + מע"מ
10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות
בהצגת תעודת חבר בתוקף

ההרצאות תתקיימנה בתוכנת ZOOM 
נוכחות חובה, עם מצלמה ומקרופון פתוחים
לאורך כל ההרצאה. 

חוברת קורס תישלח למשתתפים במייל.

שליחת הטופס מהווה אישור לתנאי ההרשמה
:תשלום 

העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס)
 לפקודת חנן מלין-שיא האיכות בע"מ
ח.פ. 514815745
בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088 


ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה 
לפני הקורס 

לאחר מועד זה, ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון. 

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים.

חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
[email protected]
http://c-point.co.il/
 

שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
נייד
דוא"ל
שם חברה
ח.פ.
שם איש קשר לתשלום
כתובת עבור חשבונית
טלפון איש קשר לתשלום
מייל איש קשר לתשלום
תאריכי קורס