image
הרשמה לקורס: עורכי מבדקים פנימיים למערכות ניהול משולבות בהתאם לדרישות התקנים: 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
ISO 45001:2018
 
 בתאריכים:6+9+12+16+20+23 ביוני + 5+7 ביולי
בין השעות 8:30-12:30

מחיר: 3,600 ש"ח + מע"מ

כולל תעודת הסמכה בחתימת האיגוד הישראלי לאיכות 

ההרצאות יתקיימו בתוכנת ZOOM, חוברת קורס תישלח למשתתפים במייל.


10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות, בהצגת תעודת חבר בתוקף
מוכר כ-2 ימי כשירות לממוני בטיחות - אישור ינתן למודיעים בזמן הרישום בלבד.

אמצעי תשלום לבחירתכם:
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ", ח.פ. 514815745
1. העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088
2. ביט לטלפון 052-3366313
 
ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה לפני הקורס - לאחר מועד זה אין אפשרות ביטול. ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון.

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים להשתלמויות
חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
[email protected]
http://c-point.co.il/

שם פרטי בעברית
שם משפחה בעברית
שם פרטי באנגלית
שם משפחה באנגלית
תעודת זהות
נייד
דוא"ל
שם חברה
ח.פ.
כתובת עבור חשבונית
טלפון איש קשר לתשלום
מייל איש קשר לתשלום
תאריך לידה