image
הרשמה לקורס עורכי מבדקים פנימיים בהתאם לדרישות תקן ISO 9001:2015
 
בתאריכים: 14+16+22+24+29+31  במרץ 2022
 
בין השעות 8:30-12:30

מחיר: 2500 ש"ח + מע"מ

כולל: תעודת הסמכה בחתימת האיגוד הישראלי לאיכות

ההרצאות יתקיימו בתוכנת ZOOM, חוברת קורס תישלח למשתתפים במייל. 
10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות בהצגת תעודת חבר בתוקף
מוכר כ-2 ימי כשירות לממוני בטיחות
אישור ינתן למודיעים בזמן הרישום בלבד.
 
אמצעי תשלום לבחירתכם:
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ", ח.פ. 514815745
1. המחאה ליום הראשון של הקורס
2. העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088 
 
ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה לפני הקורס - לאחר מועד זה אין אפשרות ביטול. ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון.

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים להשתלמויות
 
חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
[email protected]
http://c-point.co.il/

שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
נייד
דוא"ל
שם חברה
ח.פ.
כתובת עבור חשבונית
טלפון איש קשר לתשלום
מייל איש קשר לתשלום
תאריכי קורס