image
הרשמה להכרת מערכות משולבות בהתאם לדרישות התקנים:  
ISO 14001:2015 
ISO 45001:2018
מעבר לדרישות 
תקן 9001:2015 ISO
בתאריכים:
2+6 באוקטובר 2022

בין השעות 12:30-8:30
מחיר:  900 ש"ח + מע"מ

10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות 

בהצגת תעודת חבר בתוקף.

ההרצאות תתקיימנה בתוכנת ZOOM 

חוברת קורס תישלח למשתתפים במייל.

שליחת הטופס מהווה אישור לתנאי ההרשמה
תשלום: 

העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס) 
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ" 
ח.פ. 514815745
בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088 

ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה 
לפני הקורס 

לאחר מועד זה, ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון. 

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים להשתלמויות

חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
[email protected]
http://c-point.co.il/
 
שם פרטי בעברית
שם משפחה בעברית
תעודת זהות
נייד
דוא"ל
שם חברה
ח.פ.
כתובת עבור חשבונית
טלפון איש קשר לתשלום
מייל איש קשר לתשלום
תאריכי קורס