image
image
שם מלא *
מייל *
נייד *
אוכלוסיה *
מחלקה *
שנה *
הזכויות בפרויקטים תשארנה במלואן בידי המשתתפים בתוכנית
מתאים לסטודנטים מסוף שנה ג' ולבוגרים בתחילת דרכם היזמית
התוכנית ללא עלות אך מותנית בהליך קבלה
סגירת ההרשמה ב 13.7.2020
image