image
 


   תקנון - הטבות חודש יוני 2020   


התקנון מנוסח בלשון  זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבות חודש יוני 2020 של חברת קאר2גו - שיתוף רכבים, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
 מהות ההטבות- 

החל מה-1.6.2020 ועד ה-30.6.2020 ינתנו  הטבות ייחודיות למנויים בשירות 

הטבת הצטרפות- מנויים פרטיים: 
 • חודשיים ללא דמי מנוי
 • ההטבה מתייחסת לכלל המצטרפים החדשים למסלולים DRIVE ו-LITE בלבד
הטבת הצטרפות- מנויים עסקיים: 
 • חודשיים ללא דמי מנוי
 • הוספת 5 נהגים ללא עלות בחודש הראשון להצטרפות
 • ההטבה מתייחסת למצטרפים חדשים למסלולים DRIVE ו-LITE בלבד
הטבות מודל "הלוך-חזור":   

1. הטבת מחיר שעתי
 • 14.90 ש"ח לשעה + עלות הק"מ
 • ההטבה תקפה בכל ימות השבוע.
 • תוספת סופ"ש - מיום ה' ב-23:00 ועד יום שבת ב-23:00 ישנה תוספת של 4 ש"ח לשעת נסיעה.
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • תקף לרכבי הבייסיק והמשפחתיות. לא כולל את קטגוריות היוקרה והמסחריות
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים בשירות פרט למסלול ניוטרל (NEUTRAL)
 • המחירים כוללים מע"מ
2. מחיר יומי למנויים פרטיים
 • 99 ש"ח ליום (מחיר מקסימום יומי)
 • ההטבה תקפה לכל ימות השבוע.
 • תוספת סופ"ש - מיום ה' ב-23:00 ועד יום שבת ב-23:00 ישנה תוספת של 40 ש"ח למחיר היומי.
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • תקף לרכבי הבייסיק והמשפחתיות. לא כולל את קטגוריות היוקרה והמסחריות
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים בשירות פרט למסלול ניוטרל (NEUTRAL)
 • המחירים כוללים מע"מ
3. הטבת לילה 50% הנחה
 • החל מ-23:00 ועד 07:00 תינתן הנחה של 50% ממחיר המחירון השעתי.
 • ההטבה תקפה לכל ימות השבוע. בסוף השבוע ישנה תוספת שעתית / יומית כמפורט במחירון החברה המפורסם באתר המותג.
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים. 
 • ההטבה תקפה למנויים פרטיים ועסקיים
 • המחירים כוללים מע"מ.
הטבות מודל "כיוון אחד": 

1. הטבת STOP OVER - שעת "עצירת ביניים" ללא עלות
 • ניתן למימוש פעם בהזמנה
 • מינימום עלות נסיעה (לא כולל את זמן העצירה) של 20 ש"ח.
 • על מנת להיכנס למצב STOP OVER יש ללחוץ על כפתור "עצירת ביניים" באפליקציה אך ורק שהמנוע כבוי והרכב חונה כחוק.
 • ההטבה תקפה לשעת עצירה או חלק ממנה.
 • ההטבה תקפה לכל מסלולי השירות הפרטיים ולא כולל מסלולים עסקיים.
 • ההטבה תקפה בכל ימי השבוע, כולל סופ"ש.

  שונות -  
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.
הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
לכל תקלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-8255* 
סמכות השיפוט  המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.
ט.ל.ח