בפנייה למוקד ההזמנות הפנים ארצי יש למלא את הפרטים הבאים:
שם פרטי *
שם משפחה *
תעודת זהות *
מס' הזמנה
טלפון נייד *
דוא"ל *
מהות הפנייה בקצרה *