image
סדנת משחוק מקוונת
סדנת משחוק מקוונת
תמיד רציתם להיות בסדנה שלי ולא הצלחתם להגיע? עכשיו זה אפשרי, סדנת משחוק בפיג'מה 😆 (בזום)

בסדנה תכירו את המושג "משחוק" ומאפייניו, תפתחו את החשיבה היצירתית שלכם ותכירו הרבה משחקים קלים ופשוטים להכנה שעוזרים להשיג את המטרות תוך הפיכת התלמידים לתלמידים מעורבים ואקטיביים בלמידה. 
לאחר הסדנה, תיכנסו לקבוצת וואטסאפ מיוחדת למשתתפי הסדנה, כך שתוכלו להמשיך לקבל רעיונות ולשאול שאלות. 

הסדנה תתקיים ביום רביעי ה22.7.20 בשעה 20:00. משך הסדנה- כשעתיים ורבע (כולל הפסקה). 

יש חשיבות לנוכחות במפגש, אז אנא אל תירשמו רק כדי לקבל את ההקלטה. 

 ההקלטה תהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 149 ש"ח
הקלטות הוובינרים הקודמים:
הקלטה- וובינר הוראה מקוונת בשפה העברית (לכיתות היסודי)
בוובינר תכירו משחקים, אתרים וטיפים נוספים להוראה מקוונת במקצוע השפה העברית. 
הוובינר מיועד למורי שפה בכיתות א'-ו'. 
 ההקלטה תהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח
הקלטה-  וובינר הוראה מקוונת במתמטיקה (לכיתות היסודי)
בוובינר תכירו משחקים, אתרים, אמצעי המחשה וטיפים נוספים להוראה מקוונת במקצוע המתמטיקה. 
הוובינר מיועד למורי מתמטיקה בכיתות א'-ו'. 
לאחר הוובינר, תישלח אליכם ההקלטה שתהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח
הקלטה- וובינר בניית משחקים (לימודיים) דיגיטליים חלק א'
בוובינר הצגתי 4 מחוללי משחקים מסוגים שונים וכלים להגברת מעורבות הלומדים. 
משך הוובינר כשעה. ההקלטה תהיה זמינה ל14 ימים. 
מחיר: 40 ש"ח
הקלטה- וובינר בניית משחקים (לימודיים) דיגיטליים-  חלק ב'
בוובינר הצגתי 3 מחוללי משחקים מסוגים שונים (בכל מחולל יש מספר משחקים)
משך הוובינר כשעה. ההקלטה תהיה זמינה ל14 ימים. 
מחיר: 40 ש"ח
הקלטה- וובינר דפי עבודה אינטראקטיביים
בוובינר הצגתי 3 אתרים לבניית דפי עבודה אינטראקטייבים. התלמידים יכולים לקבל משוב מיידי או משו בסוף והמורים מקבלים את דו"ח התשובות של התלמידים. 
משך הוובינר כשעה. ההקלטה תהיה זמינה ל14 ימים. 
מחיר: 40 ש"ח
FacebookWebsite