image
הסדנאות והוובינרים הקרובים:
וובינר בנושא כישורי חיים מתמטיים לחינוך המיוחד

וובינר בנושא כישורי חיים מתמטיים לחינוך המיוחד

הוובינר יעסוק במשחקים פיזיים ומקוונים המתאימים ללימוד כישורי חיים מתמטיים- כסף ושעון. 
בוובינר אציג ארגז משחקים וטיפים ללימוד הנושאים ולאחר מכן תקבלו אפליקציה מיוחדת עם כל המשחקים. 
הוובינר מתאים למורים בחינוך המיוחד. 
הוובינר יתקיים ביום שלישי ה27.10.20 בשעה 20:30.
משך הוובינר כשעה.
ההקלטה תהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

הקלטות הוובינרים הקודמים:
הקלטה- וובינר בנושא משחוק דיגיטלי למורים בכיתות א'-ב' ולגננות בגן חובה

הקלטה- וובינר בנושא משחוק דיגיטלי למורים בכיתות א'-ב' ולגננות בגן חובה

הוובינר יעסוק במשחקים דיגיטליים המתאימים לגן חובה- כיתה ב'. 
בוובינר נכיר אתרי משחקים שונים ואתרים בהם ניתן ליצור משחקים עם תמונות וכתב מנוקד. 

משך הוובינר כשעה.
ההקלטה תהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

ZOOM IN

ZOOM IN

הדרכה בה תלמדו על הפונקציות בזום (שיתוף מסך, משחק משותף עם תלמיד על אותו מסמך,חלוקה לחדרים ועוד) וטיפים כללים שישדרגו את ההוראה בזום.

שימו לב- זו אינה הקלטה של וובינר אלא הקלטה של הדרכה שלי על כל הפונקציות בזום. 
משך ההדרכה כ- 30 דקות. 
ההקלטה תהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

הקלטה- וובינר בנושא משחקי חשבון

הקלטה- וובינר בנושא משחקי חשבון

הוובינר עוסק במשחקים פיזים ומקוונים המתאימים ללימוד ארבע פעולות החשבון. במהלך הוובינר יינתנו גם טיפים ואסטרטגיות ללימוד הנושאים.

הוובינר מתאים בעיקר למורים בכיתות א'-ד' וחינוך מיוחד ולמורים פרטיים.
משך הוובינר כשעה.
ההקלטה תהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

הקלטה- וובינר בנושא משחקים חברתיים- רגשיים

הקלטה- וובינר בנושא משחקים חברתיים- רגשיים

במיוחד לקראת תחילת שנת הלימודים, הוובינר יעסוק במשחקים שמתאימים לשבוע הראשון, אבל לא רק. 
בוובינר אציג משחקים הקשורים להיכרות, פיתוח שיח חברי, פעילויות לקביעת המטרות האישיות של כל תלמיד, חוויות מהחופשה, קביעת תקנון כיתתי דרך משחוק ועוד.
משך הוובינר כשעה. ההקלטה תהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

הקלטה- וובינר בנושא הבנת הנקרא דרך משחוק

הקלטה- וובינר בנושא הבנת הנקרא דרך משחוק

בוובינר נדבר על מספר אסטרטגיות להבנת הנקרא ונכיר אתרים ומשחקים (גם מקוונים וגם פיזיים) שדרכם ניתן לשפר ולתרגל את האסטרטגיות. 
משך ההוובינר- כשעה.
הוובינר מתאים למורים בכיתות ג' ומעלה.  

 ההקלטה תהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

הקלטה- וובינר הוראה מקוונת בשפה העברית (לכיתות היסודי)

הקלטה- וובינר הוראה מקוונת בשפה העברית (לכיתות היסודי)

בוובינר תכירו משחקים, אתרים וטיפים נוספים להוראה מקוונת במקצוע השפה העברית. 
הוובינר מיועד למורי שפה בכיתות א'-ו'. 
 ההקלטה תהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

הקלטה-  וובינר הוראה מקוונת במתמטיקה (לכיתות היסודי)

הקלטה- וובינר הוראה מקוונת במתמטיקה (לכיתות היסודי)

בוובינר תכירו משחקים, אתרים, אמצעי המחשה וטיפים נוספים להוראה מקוונת במקצוע המתמטיקה. 
הוובינר מיועד למורי מתמטיקה בכיתות א'-ו'. 
לאחר הוובינר, תישלח אליכם ההקלטה שתהיה זמינה במשך 14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

הקלטה- וובינר בניית משחקים (לימודיים) דיגיטליים חלק א'

הקלטה- וובינר בניית משחקים (לימודיים) דיגיטליים חלק א'

בוובינר הצגתי 4 מחוללי משחקים מסוגים שונים וכלים להגברת מעורבות הלומדים. 
משך הוובינר כשעה. ההקלטה תהיה זמינה ל14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

 
הקלטה- וובינר בניית משחקים (לימודיים) דיגיטליים-  חלק ב'

הקלטה- וובינר בניית משחקים (לימודיים) דיגיטליים- חלק ב'

בוובינר הצגתי 3 מחוללי משחקים מסוגים שונים (בכל מחולל יש מספר משחקים)
משך הוובינר כשעה. ההקלטה תהיה זמינה ל14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

הקלטה- וובינר דפי עבודה אינטראקטיביים

הקלטה- וובינר דפי עבודה אינטראקטיביים

בוובינר הצגתי 3 אתרים לבניית דפי עבודה אינטראקטייבים. התלמידים יכולים לקבל משוב מיידי או משו בסוף והמורים מקבלים את דו"ח התשובות של התלמידים. 
משך הוובינר כשעה. ההקלטה תהיה זמינה ל14 ימים. 

מחיר: 40 ש"ח

Facebook
Website