image
שאלות נפוצות
image
ריכזנו עבורכם שאלות ותשובות
image
שאלה:  השתתפתי בקורס שרשום ברשימה אבל במקום אחר. התעודה תוכר?
כל התעודות שנצברו אצלך יועברו להחלטת ועדת חריגים
 
image
שאלה: כמה נקודות זכות מכיל תואר ראשון?
התואר מכיל 120 נקודות מתוכם ניתן להשלים עד 30 נקודות בקורסים של המכון הבינלאומי למנהיגות.
image
שאלה:  השתתפתי בקורס שלא הוכר לצרכי גמול. התעודה תוכר?
כן, אין קשר בין הגמול לאישור נקודות זכות. כל עוד הקורס קיים ברשימה ויש בידך תעודה היא תוכר.
image
שאלה:  האם ניתן להשלים קורסים במכון תוך כדי לימודים לתואר?
כן, באופן חריג, הותר להשלים לימודים במכון בקורסים שיוכרו כנקודות זכות לתואר גם במהלך הלימודים לתואר.
 
image
שאלה: אפשר לקבל את התעודות של הקורסים שעברתי במכון?
כן, אנא פנה אלינו באופן פרטני.
image
שאלה: מכל הרשימה שהגשתם יש לי רק חלק מהקורסים. מה ניתן לעשות?
להגיע אלינו ולהשלים קורסים או לחילופין ללמוד קורסים נוספים בקריה אונו.
image
שאלה:  קריית אונו רחוקה מאוד ממקום מגורי, מה אפשר לעשות?
זאת הסיבה שאנו מקיימים את הלימודים בימי חמישי ושישי. קיימת אפשרות לינה במכון לטובת מי שגר רחוק.
 
image
שאלה: שכ"ל מאוד גבוה, מה ניתן לעשות?
המכון הגיע להסדר ייחודי עם הקריה האקדמית אונו וגם ההסתדרות משתתפת בסבסוד חלק מהלימודים. זאת מכיוון שחשוב מאוד שוועדי העובדים יהיו מובילים ומשכילים.
קיימת קרן הלוואות בתנאים מעולים.
image
שאלה: עדיין לא למדתי בכלל במכון, מהו המסלול שעלי לעשות?
תוכל ללמוד אצלנו, בתנאים נוחים יותר את כל 30 הנקודות במהלך הלימודים, חשוב להתחיל לפני תחילת שנת הלימודים כדי להזדרז. צריך להקפיד לסיים את הלימודים מהר. הקריה אונו תאפשר ללמוד קורסים מקבילים אצלה בכיתה נפרדת מהתכנית שלנו. ניתן להשלים סמסטר לימודים נוסף בתוספת תשלום
 
ליצירת קשר עם המכון הבינלאומי למנהיגות

עמית מרדכי, מנהלת קשרי לקוחות ועדים


Facebook
YouTube
Instagram/
Website