טופס בקשת הצטרפות לארגון הקבלנים המקומי והתאחדות הקבלנים בוני הארץ
פרטי התאגיד/ עוסק
שם חברה *
ח.פ/ ת.ז *
יישוב *
שם רחוב (למשלוח דואר) *
מספר בית *
מיקוד
תא דואר
נייד *
טלפון משרד *
דוא"ל *
פקס
כתובת אתר אינטרנט
עוסק מורשה / תאגיד *
תחומי פעילות עיקריים של החברה/ עוסק *
נציג החברה בארגון ובהתאחדות הקבלנים בוני הארץ
שם מלא *
ת.ז נציג *
תאריך לידה *
פרטי רישום בפנקס הקבלנים
מספר רישיון קבלן *
תוקף רישיון הקבלן *
ענף רישום ראשי *
ענף רישום משני
סיווג קבלן *
מס' רישיון קבלן נוסף
הצהרה
אני מצהיר כי הנני הגורם המוסמך למינוי נציג מטעם החברה בארגון ופרטיו פורטו לעיל

המבקש מצהיר במסגרת בקשתו כי אין ברשותו רישיון קבלני נוסף הרשום על חברות אחרות בשליטתו כהגדרתם מטה ו/או על שמו האישי. 
ככל וההצהרה לעיל אינה מתקיימת יצרף המבקש לבקשה זו את נסחי הרישום של כל החברות שבשליטתו והינם בעלות רישיון קבלן ו/או עותק רישיון הקבלן  האישי שברשותו. 
"בעל שליטה" – בעלות של 51% ומעלה במניות החברה.
 
שם פרטי *
שם משפחה *
ת.ז ממלא טופס *
הצהרה *
להשלמת פרטים ע״י התאחדות הקבלים 
בחירת ארגון מקומי
גויס על ידי *
נציג התאחדות
אגף *
קוד הצטרפות *
תשלום דטא *
תאריך הצטרפות *