image
 


   תקנון - הטבות חודש יולי 2020   


התקנון מנוסח בלשון  זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבות חודש יולי 2020 של חברת קאר2גו - שיתוף רכבים, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון"). 
 
 מהות ההטבות- 

החל מה-1.7.2020 ועד ה-31.7.2020 ינתנו  הטבות ייחודיות למנויים בשירות 

הטבת הצטרפות- מנויים פרטיים: 
 • חודש ראשון CASHBACK- דמי המנוי מוחזרים לנסיעות בחודש הראשון - ההטבה הינה בין ה-6-31.7
 • ההטבה מתייחסת לכלל המצטרפים החדשים למסלולים DRIVE ו-LITE בלבד
הטבת הצטרפות- מנויים עסקיים: 
 • חודשיים ראשונים CASHBACK- דמי המנוי מוחזרים לנסיעות בחודשיים הראשונים - ההטבה הינה בין ה-6-31.7
 • הוספת 5 נהגים ללא עלות בחודש הראשון להצטרפות
 • ההטבה מתייחסת למצטרפים חדשים למסלולים DRIVE ו-LITE בלבד
הטבות מודל "הלוך-חזור":   

1. הטבת מחיר שעתי- מנויים פרטיים
 • 14.90 ש"ח לשעה + עלות הק"מ
 • ההטבה תקפה בכל ימות השבוע.
 • תוספת סופ"ש - מיום ה' ב-23:00 ועד יום שבת ב-23:00 ישנה תוספת של 4 ש"ח לשעת נסיעה.
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • תקף לרכבי הבייסיק והמשפחתיות. לא כולל את קטגוריות היוקרה והמסחריות
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים בשירות פרט למסלול ניוטרל (NEUTRAL)
 • המחירים כוללים מע"מ
2. הטבת מחיר יומי- מנויים פרטיים
 • 99 ש"ח ליום (מחיר מקסימום יומי)
 • ההטבה תקפה לכל ימות השבוע.
 • תוספת סופ"ש - מיום ה' ב-23:00 ועד יום שבת ב-23:00 ישנה תוספת של 40 ש"ח למחיר היומי.
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • תקף לרכבי הבייסיק והמשפחתיות. לא כולל את קטגוריות היוקרה והמסחריות
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים בשירות פרט למסלול ניוטרל (NEUTRAL)
 • המחירים כוללים מע"מ
3. הטבת לילה 50% הנחה
 • החל מ-23:00 ועד 07:00 תינתן הנחה של 50% ממחיר המחירון השעתי.
 • ההטבה תקפה לכל ימות השבוע. בסוף השבוע ישנה תוספת שעתית / יומית - מיום ה' ב-23:00 ועד יום שבת ב-23:00, 4 ש"ח לשעת נסיעה ו-40 ש"ח למחיר היומי.
 • לא כולל את עלות הק"מ (2 ש"ח לק"מ עד ה-50 ק"מ הראשונים, לאחר מכן, 1 ש"ח לק"מ)
 • ההטבה תקפה לכל המסלולים. 
 • ההטבה תקפה למנויים פרטיים ועסקיים
 • המחירים כוללים מע"מ.
הטבות מודל "כיוון אחד": 

1. הטבת STOP OVER - שעת "עצירת ביניים" ללא עלות
 • ניתן למימוש פעם בהזמנה
 • מינימום עלות נסיעה (לא כולל את זמן העצירה) של 20 ש"ח.
 • על מנת להיכנס למצב STOP OVER יש ללחוץ על כפתור "עצירת ביניים" באפליקציה אך ורק שהמנוע כבוי והרכב חונה כחוק.
 • ההטבה תקפה לשעת עצירה או חלק ממנה.
 • ההטבה תקפה לכל מסלולי השירות הפרטיים ולא כולל מסלולים עסקיים.
 • ההטבה תקפה בכל ימי השבוע, כולל סופ"ש.

  שונות -  
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.
הוראות התקנון  גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
לכל תקלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-8255* 
סמכות השיפוט  המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי  המשפט בתל-אביב-יפו.
ט.ל.ח